Ohita navigaatio

Mikä ihmeen JEA?

Mikä ihmeen JEA?

JEA on lyhenne sanoista Joustava Esi- ja Alkuopetus.

Kouvolan lasten ja nuorten lautakunta linjasi 21.11.2018, että Kouvolassa otetaan käyttöön vuosiluokkiin sitomaton joustava esi- ja alkuopetus varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa.

”Vuosiluokkiin sitomaton” tarkoittaa sitä, että opiskelussa edetään omaan, henkilökohtaiseen tahtiin vuosiluokkiin sidotun opinto-ohjelman sijaan. Kouvolan JEA-opsiin on kirjattu, että ”Jokainen esi- ja alkuopetusikäinen lapsi etenee joustavasti oman kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti siten, että 2-4 lukuvuoden aikana hän saavuttaa esi- ja alkuopetuksessa asetetut tavoitteet ja sisällöt.”

Kouvolassa oli valmisteltu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaa jo muutama vuosi ennen kuin Kouvola sai valtion erityisavustuksen joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin vuosille 2022-2023. Hankerahoitus siis sattui tulemaan erittäin hyvään aikaan. Hankkeen tavoitteena on ollut mm. uuden esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman jalkauttaminen kentälle, toimintaympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen sekä kokonaispedagogisen johtamisen yhteistyömallin kehittäminen.

Hankeen myötä on tuotu uusi toimintamalli niille varhaiskasvatuksen esiopetusyksiköille, jotka ovat fyysisesti kaukana kouluista. Näitä ryhmiä kutsutaan ”kaveriryhmiksi”. Näiden yksiköiden esikoululaisille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille on avautunut uudenlainen toimintamalli, jossa päästään osaksi koulumaailmaa pikkuhiljaa. Esikoululaiset ovat päässeet kouluvierailujen yhteydessä esim. tutustumaan kouluun ja saaneet uusia kavereita, syömään koulun ruokalaan, toimineet isommassa ryhmässä uusien aikuisten johdolla ja kokeneet välitunnin ensimmäistä kertaa. Keväällä esikoululaiset saivat kysellä ekaluokkalaisilta heitä askarruttavia kysymyksiä. Oli hienoa kuulla, että asiantuntijat (ekaluokkalaiset) olivat valmistelleet vastaukset kysymyksiin hyvin lastentasoisesti. Esikoululaisten oli huomattavasti helpompi mennä seuraavana syksynä kouluun, kun koulumaailma oli jo hieman tuttu. Joillekin lapsille kävi niin hyvä tuuri, että alkuluokilla toiminut jea-opettaja otti vastaan seuraavana syksynä uudet ekaluokkalaiset.

Koulujen yhteydessä tai lähistöllä toimineet esiopetusyksiköt ja niiden henkilökunta saivat vahvistusta toiminnalleen suunnitelmallisuuden muodossa. Myös lähikoulujen yhteistyö esiopetukseen vahvistui ja lisääntyi. Nämä ”ystävä- ja kumppaniryhmät” olivat tehneet yhteistyötä jo ennen varsinaista Jea-pilotointia. Nyt tälle yhteistyölle ja toiminnalle saatiin myös nimi.

Hankeella on ollut koordinaattori ja hanketyöntekijä. Hankkeen rahoilla on koulutettu Jea:ssa työskenteleviä opettajia ja esihenkilöitä. Hanke toi mukanaan suunnitelmallisuutta koulujen ja esiopetuksen yhteistyöhön, suunnitelmapohjien ja palaverien muodossa. Opetussuunnitelma toi mukanaan myös muita ”työkaluja”: nimittäin arviointijunat. Opettajilla on ollut iso työ, kun jokaiselle oppilaalle (esiopetuksessa ja kouluissa) kirjattiin henkilökohtaiset suunnitelmat. Nämä junat tehtiin kaikille oppilaille paperisena, mutta tänä syksynä junat saadaan qridi-alustalle ja arviointi onnistuu kaikille sähköisessä muodossa. Se helpottaa kaikkien opettajien työtä ja se tulee helpottamaan myös vanhempia, jotka pystyvät tällä alustalla seuraamaan lastensa edistymistä reaaliajassa.

Hankkeessa on ollut mukana yli kaksi tuhatta lasta koko Kouvolan alueella sekä yli sata Kouvolan kaupungin työntekijää. Hankkeelle saatiin hieman jatkoaikaa ja se päättyy 31.07.2024. Vaikka pilottihanke päättyy, opetussuunnitelma säilyy ja se velvoittaa opettajia niin esiopetuksessa kuin alkuopetuksessakin. Toivon, että toimintamalli olisi saanut kantavat siivet ja toimintaa pystyttäisiin kehittämään edelleen. Ainoa asia mikä Kouvolassa ei jean myötä vielä toteudu on aito vuosiluokkiin sitomaton opetusmalli. Tämä johtuu siitä, että laki edellyttää jokaisen lapsen saavan todistuksen keväällä. Pyrokratia on jäykkä.  Vuosiluokkiin sitomaton toimintamalli antaisi lapsille oikeasti joustoa ja mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä ja toimia oman osaamisensa ja taitotasonsa mukaan. Jokainen lapsi on yksilö ja kehittyy omaan ainutlaatuiseen tahtiinsa. Toki jea-toiminnassa pystytään hyödyntämään lasten taitotasoja esimerkiksi äidinkielessä jakamalla lapset äänne-, tavu- sana- ja lausetason mukaisiin ryhmiin. Silloin jokainen lapsi saa oman tasoistaan opetusta ja harjoitusta vuosiluokasta välittämättä. Onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen itseluottamusta.

 

Kirjoittaja Varhaiskasvatuksen opettaja joka on mukana jea-yhteistyössä.

Uutiset

Uutiset

Nenäpäivä 2023

06.11.2023

Uutiset

Rennon rouheat bileet!

05.09.2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 2.2.2024

Kapen kokkikoulu

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000