Ohita navigaatio

Mitä me teemme

Mitä me teemme

OAJ Kymenlaakso

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2 200 henkilöjäsentä. Alueeseemme kuuluvat Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä

Jaostot

Jaostot ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Alueyhdistyksen jaostot ovat varhaiskasvatuksen opettajien VOL, yleissivistävien opettajien YSI ja ammatillisten OAO.

Jaostot muodostetaan siten, että niiden jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä.

Jaoston tehtäviä ovat mm.:

  • omien opettajaryhmien edunvalvonta
  • tuoda hallituksen käsittelyyn omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioita
  • jaoston jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jaostot voivat tehdä alueyhdistyksen tavoitteiden ja toiminnan mukaisia aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja.

Jaostojen puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä. Hallitus nimeää keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat.

Jaostoista voit lukea lisää sekä tarkastaa yhteystiedot:

  • VOL – Varhaiskasvatuksen opettajat
  • OAO – Ammatilliset opettajat
  • YSI – Yleissivistävät opettajat

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin, kuntien päättäjiin ja virkamiehiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi.

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan alueemme erityispiirteet huomioiden, esimerkiksi vaikuttamistyössä ja keskustelussa näkyy vahvasti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvonnallisia koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat yhdistysten toimihenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät. Linkki alueyhdistyksen koulutuksiin ja muihin ajankohtaisiin uutisiin.

 

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin ja edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen. Linkki alueyhdistyksen tapahtumiin.