Ohita navigaatio

AJATUKSIA LASTEN OIKEUKSISTA OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA

Yleistä

Lasten oikeuksien päivää vietetään perinteisesti 20.11. joka vuosi. YK:n lasten oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990. Suomi oli aktiivisesti mukana lapsen oikeuksien sopimuksen valmistelussa ja laadinnassa ja allekirjoitti sopimuksen yhtenä ensimmäisistä valtioista vuonna 1990. Voimaan lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa vuonna 1991 ja sopimus on osa Suomen oikeusjärjestystä ja voimassa lakina Suomessa. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Haluaisin nostaa esiin tuosta sopimuksesta muutamia kohtia.

Leikki ja lepo

Lapsella on oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan. (31. kohta lapsen oikeuksien yleissopimuksessa)

Meidän tehtävämme on tukea perheitä heidän kasvatustyössään (sekin mainitaan lapsen oikeutena). Näin me yritämme aina toimia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa parhaamme mukaan, mutta kun tulee kyse lapsen oikeudesta riittävään lepoon alkaa syntyä ristiriitaa perheiden ja kasvatushenkilökunnan kesken.

Kuulluksi tuleminen

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että lasten pitää tulla kuulluiksi ja sanoa omat mielipiteensä ääneen. Meidän vanhempien ja kasvattajien tulee silti olla rohkeasti aikuisia ja olla tietoisia asioista, joista lapsi voi päättää 3-vuotiaana, 6-vuotiaana ja 15-vuotiaana. Kullakin ikätasolla päätettävät asiat ovat erilaisia. Lapsi ei voi päättää meneekö hän varhaiskasvatukseen tai kouluun joka päivä, mutta hän voi päättää laittaako päälleen puhtaan punaisen vai vihreän paidan. Usein kuulee aikuisten sanovat perusteluksi ”mutta kun lapsi haluaa….”

Lapset haluavat monia erilaisia asioita joka päivä ja joka hetki. Meidän aikuisten tehtävä on poimia niistä asioista arkeemme sopivat vaihtoehdot. Rajata vaihtoehtoja ja tehdä siten asian päättäminen lapselle helpommaksi.

Lapsen helpoin keino näyttää tunteensa on itku. Meidän aikuisten on oltava itkunkestäviä ja ottaa lapsi syliin, lohduttaa ja kertoa hänelle miksi asiat tehdään toisin kuin lapsi haluaa. ”Rajat ja rakkaus”- kulkevat edelleen käsi kädessä ja luovat lapsille turvallisen kasvuympäristön niin kotona, varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin.  Olkaamme siis rohkeasti turvallisia aikuisia.

JEA= Joustava Esi- ja Alkuopetus

Viimeisenä asiana haluan nostaa esiin Kouvolan JEA-mallin. (JEA= Joustava Esi- ja Alkuopetus) Tämäkin asia on lasten oikeus. Lapsilla on oikeus joustavaan opetukseen esiopetuksesta toiselle luokalle. Ajatuksena tämä on mahtava asia, mutta käytännössä melkein mahdotonta toteuttaa, jollei uusiin isoihin kouluihin rakenneta esiopetustiloja.

Koulujen yhteyteen olisi helppo suunnitteluvaiheessa miettiä oma JEA-siipi, joka käsittäisi luokat 0-2. Silloin joustavuutta saataisiin hyödynnettyä lasten oppimisen ja tuen tarpeiden mukaan. Lapset pystyisivät liikkumaan eri luokka-asteilta toiselle ylös- ja alaspäin esim. eri aineiden aikana. Myös integroidulle esiopetukselle tarvittaisiin tilat uusiin kouluihin. Tämä helpottaisi lasten siirtymistä kaikkine tuentarpeineen tuttuun kouluympäristöön.

 

Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään siis tänä vuonna 14.–20.11.2022. Toiminnallinen teemaviikko tarjoaa tietoa ja työkaluja turvallisuuden edistämiseen kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Lapsen oikeuksien viikolle voivat ilmoittautua koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt sekä tapahtumien järjestäjät. Jokainen järjestö, kunta tai muu toimija voi myös edistää lasten oikeuksia ja niistä puhumista järjestämällä toimintaa Lapsen oikeuksien viikon aikana. Jos haluat, ilmoittautua voit alla olevasta linkistä.

Lapsen oikeuksien viikko 2022 (lyyti.fi)

 

Kirjoittaja on Varhaiskasvatuksen Opettaja (Integroidussa pienryhmässä)

Riia Koivisto

OAJ Kymenlaakso

 

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000