Ohita navigaatio

Julkiset peruspalvelut ovat Sotea laajempi kokonaisuus

Aluevaalien lähestyessä keskustellaan sote-palveluiden saatavuudesta ja rahoituksesta. Ehdokkaat korostavat, että sote-palveluita on oltava saatavilla kaikkialla. Keskustelussa on noussut huoli sote-henkilöstön saatavuudesta ja palkankorotustarpeesta. Palkkataso esimerkiksi hoitajilla ja sosiaalialan ammattilaisilla on työn vaativuuteen ja raskauteen nähden liian alhainen. Näihin on helppo yhtyä.

Julkiset peruspalvelut ovat kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus. Varhaiskasvatuksen opettajat tekevät joka päivä työtä sen eteen, että lapset saavat varhaiskasvatuslain mukaista kasvatusta ja opetusta ja edellytykset tulevalle opinpolulle.  Perusopetuksessa opetetaan perustiedot ja –taidot ja annetaan eväät jatko-opintoihin. Lukiot kouluttavat ylioppilaita, suuntanaan akateemiset ammatit, ja ammatillisessa koulutuksessa koulutetaan ammattiosaajia palvelualoille ja mm. lähihoitajiksi. Sote-alan tavoin näissä kasvatus- ja opetusalan peruspalveluissa toimitaan verovaroilla ja suuri osa on ns. lähipalveluita.

Väestön ikääntyessä sote-palveluiden kysyntä luonnollisesti kasvaa. Huoli riittävistä resursseista on oikeutettu. Samalla jokaisen, erityisesti päättäjien, on syytä muistaa, että tulevat osaajat – huippututkijat, lääkärit, kampaajat, hoitajat, yrittäjät – saavat lapsina ja nuorina tulevan osaamisensa keskeisen kivijalan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Näistä ei voi ”niistää resursseja”, vaan turvattava ajanmukaisen pedagogiikan edellytykset. Kouluissa ei voida toimia 1960-luvun välineillä, kuten ei muuallakaan yhteiskunnassa. Hoitoalan henkilöstön tavoin myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat ansainneet nykyaikaiset työvälineet, terveelliset työolosuhteet ja palkkansa. Työ on yhä vaativampaa tälläkin sektorilla.

Julkiset peruspalvelut ja ns. lähipalvelut on nähtävä Sotea laajemmassa viitekehyksessä. Kasvatus ja opetus ovat Suomen kasvun edellytysten keskiössä.

 

Tuomas Riikonen
Alueasiantuntija
OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistys ry

Uutiset

Uutiset

Nenäpäivä 2023

06.11.2023

Uutiset

Rennon rouheat bileet!

05.09.2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 2.2.2024

Kapen kokkikoulu

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000