Ohita navigaatio

Maailman paras

Maailman paras

 

Opettaja, olet maailman paras. Meitä opettajia on kehuttu viime päivinä.  On huomattu, että meitä tarvitaan tai muuten yhteiskunta ei toimi kunnolla.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat eturintamassa ilman suojaimia huolehtimassa varhaiskasvatuksesta, jotta lääkärit ja poliisit voivat tehdä työnsä. Valitettavasti arvostus ei vain näy kaikissa kunnissa, koska osaa opettajista uhkaa koronalomautus. Joissakin kunnissa opettajia on siirretty ikäihmisten palveluun soittamaan yli 70-vuotiaille.

Perusopetus, toinen aste ja aikuiskoulutus siirtyivät käytännössä yhdessä päivässä etäopetukseen, vaikka esim. perusopetuslaki ei tunne etäopetusta. Pitäisi kaiketi puhua poikkeusopetuksesta. Tämä poikkeustila luo opettajille kovia haasteita; kaikilla ei ole työnantajan maksamia puhelimia tai muita opetuksessa tarvittavia laitteita eikä työantajat maksa nettiyhteyttä. Opettajat ovat kuitenkin luovia ja polkaisivat opetuksen käyntiin lähes tyhjästä.  Haasteena on, että me opettajat emme raavi opetusta kokoon vain omasta selkärangasta.  Täytyy muistaa, että meiltä ei voi edellyttää enempää kuin mihin työnantajan antamat työnteon edellytykset riittävät.  Epävarmaa on milloin koulut ja oppilaitokset taas avautuvat kenties vasta elokuussa.

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus ovat osoittautuneet poikkeusoloissa tärkeäksi keinoksi auttaa ihmisiä jaksamaan kotieristyksessä.  Myös etänä voi osallistua itseä kehittävään opetukseen.

Koronan lisäksi haastekerrointa meille lisää työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut kunta-alalla.  Osa jäsenistämme eli yksityinen opetusala saavutti sopimuksen mutta KVTES ja OVTES ovat edelleen auki. Olemme sopimuksettomassa tilassa. Neuvottelutilanteen etenemistä voit seurata OAJ:n viestinnän kautta myös OAJ Kymenlaakson facebook-sivuilla.  Neuvottelijoilla on kova yritys saada sopimus huhtikuun lopussa, mutta vaarana on, että sopiminen menee syksyyn. Kunta-alan neuvottelukierros on täällä kertaa erityisen vaikea eikä se johdu pelkästään Kuntatyönantajasta.

 

Kaikesta huolimatta hyvää kevättä teille jäsenille ja muistakaa, että teette yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeää työtä. Sinua tarvitaan ja olet maailman paras.

 

Päivi Harsia

puheenjohtaja

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000