Ohita navigaatio

Toisen asteen ammatillisen opettajan kuulumisia

Ammatillisen koulutuksen kentällä on viimeisten vuosien aikana tapahtunut paljon ja lyhyessä ajassa. Näistä ehdottomasti suurimpina ammatillisen koulutuksen reformi ja työaikakäsitteen muuttuminen vuosityöajan myötä. Eikä toki sovi unohtaa tutkinnon perusteiden uusiutumista tasaiseen tahtiin, sekä muut pienemmät muutokset siinä sivussa.

Täällä Pohjois- Kymenlaaksossa isojen muutosten muutosvirtaa jatkoi toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusi toimija EDUKO, eli Kouvolan Ammattiopisto Oy. EDUKO aloitti toimintansa 1.1.2022. Uusi yhtiö muodostettiin kahdesta vanhasta tekijästä, Kouvolan seudun ammattiopistosta ja Aikuiskoulutus Taitajasta. Uuden yhtiön Toimitusjohtaja / Rehtori valittiin jo syksyllä ja hän on Petri Tani.

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOlla on ennen yhdistymistä ollut aika lailla 50/50 suhteessa ns. nuorten ja aikuisten ammattiin opiskelevien osuus. Aikuiskoulutus Taitaja on ollut nimensä mukaisesti seutukunnalla KSAOn ohella vahva aikuiskouluttaja.

Vaikka molemmat oppilaitokset ovat pyörineet saman asian äärellä, nyt voidaan huomata, että silti toteuttamistavat voivat olla erilaisia. Erilaisten toimintatapojen joukosta, se yhteisen hyvän toimintatavan löytäminen vaatii ponnisteluja ja hyvää yhteistyötä kaikilta osapuolilta puolin ja toisin. Tämä varmasti ottaa oman aikansa, mutta kuten sanotaan ”hiljaa hyvä tulee”, niin uskon nytkin tapahtuvan.

Ammattiin opiskelevat voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Opiskelija on joko nuori yhteishaun kautta tuleva oppivelvollinen, joka hakee ensimmäistä ammattiaan ja väylää työelämään. Tai sitten yhä kasvavana osuutena on ollut jo työelämäkokemusta omaava hiukan vanhempi jatkuvan haun opiskelija. Jatkuvan haun opiskelija haluaa usein vaihtaa ammattia tai on muutoin kiinnostunut uusista asioista.

Ammatillista opiskelua voi suorittaa nykyisin hyvin monella tapaa, lähiopetus on kuitenkin vielä se hallitsevin tapa. Työssäoppiminen kuuluu jokaiseen tutkintoon ja niiden kestot ja jaksotus vaihtelevat monien eri asioiden vaikutuksesta. Myös oppisopimuskoulutus on nykyisin yhä yleisempää, tämän lisäksi myös edellisten erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia.

Myös ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat ”amiksilla” hyvin edustettuina. Yrityselämälle voidaan lisäksi tarjota myös ns. räätälöityjä koulutuksia, sekä esim. korttikoulutuksia.

Opettajan työ on nykyisin siis paljon muutakin kuin pelkkää opettamista. Opetukseen sidoksissa olevat välttämättömät muut asiat vievät osan työajasta. Yhtenä isona asiana on nykyisin ammatillisella puolella myös tiivis työelämäyhteistyö seutukunnan yritysten kanssa. Ammatillisen opettajan osallistuminen tähän työhön on nykyisin lähes välttämätöntä.  Nykyinen työelämä ja teknologinen kehitys on niin nopeaa, että opettajan täytyy myös pitää omaa osaamistaan aktiivisesti yllä.

Muutoksia tapahtuu nykyisin paljon, monessa pitää olla mukana, täytyy pysyä tiedon aallonharjalla ja edellisiä muutoksia ole välttämättä vielä saatu valmiiksi, kun uutta jo tulee tilalle. Tämä on iso kuormitustekijä nykyisen opettajan työssä ja toivon että sen korjaamiseksi löydetään toimenpiteet tulevaisuudessa.

Kaikesta huolimatta koen itse, että ammattikoulun opettajan työ kaikessa muutosmyllerryksessä ja kuormittavuudessaan on edelleen palkitsevaa ja mielenkiintoista.

Mukavaa ja aurinkoista kevään alkua kaikille!!

 

 

Saku Tiainen

Opettaja, Sähköala EDUKO

EDUKOn luottamusmies, Sivista

OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistys ry:n hallituksen jäsen

Uutiset

Uutiset

Nenäpäivä 2023

06.11.2023

Uutiset

Rennon rouheat bileet!

05.09.2023

Tapahtumat

Tapahtuma | 2.2.2024

Kapen kokkikoulu

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000