Ohita navigaatio

Yhdessä kymenlaaksolaisen varhaiskasvatuksen puolesta

Alueyhdistys järjesti viime viikolla Kymenlaakson varhaiskasvatuksen johdolle webinaarin, mihin osallistui niin kuntien johtavia varhaiskasvatuksen viranhaltijoita, päiväkodinjohtajia kuin luottamusmiehiä. Saimme kuulla loistavat alustukset Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakaselta varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudesta ja sen vaikutuksesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäeltä päiväkodinjohtajien johtamiskokonaisuudesta sekä hyvän työnantajan tunnusmerkeistä. Oli mielenkiintoista kuulla kuntien varhaiskasvatusjohtajilta kuntien tämän hetken tilanteista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Kymenlaaksossa kuten koko Suomessa on huolena saada rekrytoitua riittävästi yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia vastaamaan varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstörakennetta vuoteen 2030 mennessä. Jo tällä hetkellä on pulaa esiopetukseen kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista ja jos ja kun 1.8.21 Haminassakin alkava Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama kaksivuotinen esiopetuskokeilu muuttuu tulevaisuudessa pysyväksi tämä pula vain kasvaa. Onneksi alueemme kunnat ovat huomioineet tämän muutostarpeen jo rekrytoinneissaan, mutta helppoa se ei ole koska pula varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista on valtakunnallinen eikä alueellamme ole yliopistoa, jossa heitä koulutettaisiin. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan toimiin hakee pääsääntöisesti sosionomi(amk) koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia.

Kotka sekä Virolahti-Miehikkälä ovat kolmatta vuotta mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä maksuttomassa viisivuotiaiden varhaiskasvatus kokeilussa, jonka tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä. Suomessa lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on alhaisempi kuin esimerkiksi kaikissa muissa Pohjoismaissa. Tämä maksuton viisivuotiaiden varhaiskasvatus kokeilu päättyy 31.7.2021. Iloksemme saimme kuitenkin kuulla, että Kaakon kaksikko aikoo jatkossakin tarjota maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta viisi vuotiaille. Upeaa Virolahti ja Miehikkälä! Liekö maksuttoman 5v kokeilun ansiota, mutta ainakin Kotkassa lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on reilusti yli maan keskiarvon, 3 vuotiailla 86,34%, 4v 92,36 ja 5v 95,65%.

Varhaiskasvatus on vuonna 2017 päässyt muun opetuksen ja koulutuksen tavoin mukaan Karvin eli Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnin piiriin. KARVI on arvioinut mm. varhaiskasvatuksen nykytilaa, Vasujen eli varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoa ja sisältöjä, selvittänyt viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taideaineiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Parhaillaan arvioidaan varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilaan, vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Tämän viikon torstaina 18.3. vietetään Valtakunnallista varhaiskasvatus päivää. Kun Karvin arviointi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa julkaistiin viime syksynä, arvioinnissa todettiin, että taidekasvatuksen toteutumisessa on monin paikoin puutteita. Kehitettävää on myös lukemisen, monilukutaidon ja tutkivan oppimisen suhteen. Viime vuoden Varhaiskasvatuspäivänä korostettiin päiväkodeissa toteutuvaa taidekasvatusta. Tänä vuonna taas katsetta käännetään lukemisen, monilukutaidon ja tutkivan oppimisen toteutumiseen päiväkodeissa. Tutkimisen, monilukutaitoa vahvistavan toiminnan ja kirjallisuuden sekä ääneen lukemisen tulee olla osa lasten jokaista varhaiskasvatuspäivää. Karvi suositteli kiinnittämään huomiota aiempaa enemmän rikkaan kielellisen ympäristön päivittäiseen tarjoamiseen kaikille lapsille sekä konkretisoimaan aiempaa selkeämmin, mitä tutkimiseen kannustava toiminta sekä monilukutaitoa vahvistava toiminta tarkoittaa käytännössä. Vol.fi sivulta löytyy tukimateriaalia Varhaiskasvatus päivän viettoon.

Päiväkodinjohtajan hartioilla lepää suuri vastuu. He johtavat niin kasvatusyhteisöä kuin työyhteisöä, heidän tulee tuntea niin ohjausasiakirjat kuin toimintaa ohjaavat normit. Lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina ja ne muutokset tulee huomioida päiväkotien toiminnassa. Lisäksi päiväkodin johtajien tule seurata alantutkimusta ja kehittämistä sekä osata myös työehto- ja muut alansopimukset. Henkilöstöjohtaminen on haastavaa koska päiväkodinjohtajien johdattavien yksilöiden koot ovat viime aikoina kasvaneet, suurimmat ovat jopa yli 300 paikkaisia ja alaisiakin voi olla jopa 50. Tällöinen päiväkodinjohtaja tarvitsee jo apua johtamiseen. Kunnissa onkin hyvä miettiä ja kehittää toimivia apulaisjohtaja tai varajohtaja malleja johtamisen tueksi sekä huolehtia että yksiköt ovat sen kokoisia, että esimiehillä ja johtajilla on tosiasialliset mahdollisuudet johtamiseen. Ylemmän johdon kanssa toimiva vuorovaikutus on erittäin tärkeää, ylemmän johdon tuki ja keskijohdon kuulluksi tuleminen toiminnan resursoinnista on oleellista.

Myös toimiva vuorovaikutus ja hyvä yhteistyö työnantajan ja henkilöstön edustajien sekä ammattijärjestön kanssa on meidän kaikkien etu. Muistetaan ajatus luottamuksesta ja hyvästä yhteistoiminnasta – se on lopulta lapsen etu ja hyvän varhaiskasvatuksen tae.

 

Sari Laitinen

Varhaiskasvatuksen opettaja, apulaisjohtaja Kotkasta.

Alueyhdistyksen VOL-jaoston puheenjohtaja

JUKO:n luottamusmies sekä

VOL:n hallituksen jäsen

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000