Ohita navigaatio

Alueasiantuntijan haku käynnissä

OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistys ry. hakee toimialueelleen ALUEASIANTUNTIJAA, jonka toimikausi on 1.8.2023 – 31.7.2026

 

Nykyisen alueasiantuntijan kauden päättyessä, haemme OAJ Kymenlaakson alueelle alueasiantuntijaa. OAJ maksaa tehtävän hoitamisesta alueasiantuntijalle yhden työpäivän viikossa. Työaika pyritään ensisijaisesti ostamaan työnantajalta.

Alueasiantuntijan toimenkuva:

 • Koulutuspoliittinen vaikuttaja
  • tukee ja osallistuu hallituksen koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön
  • verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
 •  Sopimusedunvalvoja
  • paikallisten työaika- ja palkkausjärjestelmien seuraaminen ja kehittäminen
  • jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella
 • OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa
  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
 • Osallistuu alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen työskentelyyn
 • Käy jäsentilaisuuksissa ja kouluttaa tarvittaessa

 

Tarvittava osaaminen:

 • yhteistyökyky
 • kiinnostus kaikkien OAJ:n jäsenryhmien edunvalvontaan
 • yhdistystoiminnan perusasiat
 • hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky

 

Edellytykset:

 • voimassa oleva OAJ:n jäsenyys
 • paikallisen ja alueellisen koulutus- ja kasvatuskentän tuntemus
 • luottamusmies- ja/tai muu ammattiyhdistyskokemus OAJ:n toiminnasta
 • työelämäperehtyneisyys (työsuojelu ja -hyvinvointi, yhteistoiminta)
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oman toiminnan kehittämiseen
 • mahdollisuus ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn

 

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.3.2023 mennessä s-postilla puheenjohtaja@oajkymenlaakso.fi

 

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 16.3.2023.

 

Lisätietoja antaa:

 

Sari Forsman

puheenjohtaja

OAJ Kymenlaakson alueyhdistys ry

 1. 044 744 0584

puheenjohtaja@oajkymenlaakso.fi

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000